Fundament to podstawa

image

Fundament jest podstawa każdego obiektu budowlanego, jako najniżej położona jego część, dlatego wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu pod daną konstrukcję budynku ma ogromne znaczenie. Pośredni i bezpośredni – to główne rodzaje fundamentów, z których wybiera się taki, który będzie najbardziej odpowiadał pod konstrukcję danego obiektu, według projektu budowlanego.

Pośrednie posadowienie fundamentu

Posadowienie fundamentu pośrednio, czyli na nośną warstwę gruntu stosuje się, gdy, nacisk ciężaru budowli przenoszony jest do głębszych warstw, gdzie osadzono wcześniej specjalne konstrukcje, takie jak np. pale, studnie, czy ściany szczelinowe.

Bezpośredni fundament 

Fundament bezpośredni wykonuje się natomiast wówczas, gdy ściany fundamentowe lub ściany piwnic mają możliwość opierania się na ławach, stopach lub płytach fundamentowych. Zwykle wtedy możliwe jest rozłożenie obciążenia na większej powierzchni, o wymiarach 40-80cm szerokości i 30 cm wysokości. Głęboki i płytki – tak też rozróżnia się rodzaje fundamentów. Kiedy posadowienie fundamentu mieści się na głębokości 3-4m, wówczas mówimy, że jest rodzaj płytki fundamentu. Wykonuje się go w otwartym wykopie, bez konieczności stosowania specjalnych umocnień czy też potrzeby obniżania poziomu wody gruntowej. Kiedy głębokość jest większa niż 4m, wtedy jest to już fundament głęboki, który sięga niżej położonych warstw gruntu. Nie mniej jednak postawę fundamentu zawsze planuje się na głębokości nie mniejszej niż 0, 5m.

Fundamenty są niezmiernie ważne, od nich to, bowiem zależy trwałość całej konstrukcji i tym samym bezpieczeństwo, zarówno domowników jak i wszystkich, którzy znajdowaliby się w pobliżu.

Fundamenty