Fundamenty - rodzaje izolacji

image

Zważywszy, że fundament uznawany jest, jako podstawa każdego obiektu budowlanego, i powinien być wykonany solidnie, należy wziąć pod uwagę fakt, że dodatkowym atrybutem mającym wpływ, na jakość owego fundamentu jest izolacja, która przede wszystkim ma zabezpieczać przed dostawaniem się wilgoci z zewnątrz do środka budynku, a także ciepła z pomieszczeń do gruntów, (czyli na zewnątrz).

Typy izolacji do fundamentów

W wyrabianych fundamentach można wykonać dwa rodzaje izolacji, mianowicie może to być izolacja pionowa fundamentów bądź izolacja pozioma.

Najważniejszą izolacją fundamentów jest izolacja pozioma. Wykonywana jest z papy lub folii PCV, które to nakłada się na całej powierzchni fundamentu oraz na całej powierzchni podłogi. Z reguły taka izolacja jest wystarczająca, szczelnie zabezpiecza przed dostawaniem się wilgoci i wody z gruntów, która może dostać się w wyniku przenikania bądź podciągania kapilarnego.

Izolacja pionowa fundamentów jest rzadziej wykonywana, gdyż nie jest aż tak niezbędna. Nie mniej jednak można ją zastosować, jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub cieplne. Taka izolacja również ma za zadanie zapewnić szczelność oraz ciągłość przepon izolacyjnych, na tej powierzchni, która ma być niejako chroniona.

Kiedy wykonuje się izolację pionową?

Najczęściej izolację pionową wykonuje się, kiedy ściany fundamentowe wykonane są z materiałów nasiąkliwych, np. cegły ceramicznej, czy betonu komórkowego, oraz kiedy wody gruntowe w terenie gdzie powstaje ów budynek, zawierają substancje powodujące korozję betonu, czyli np. w terenach bagnistych.

Wykonując izolację pionową, czasem wystarczy tylko zagruntowanie pionowych ścian fundamentów specjalną emulsją asfaltowo-kauczukową i pomalowanie lepikiem asfaltowym na gorąco, co zdecydowanie uszczelnia ściany przed wnikaniem w nie wilgoci i zimna.

Fundamenty