Fundamenty

image

Zasada pracy fundamentów

Dla wyjaśnienia zasady pracy fundamentów w budynku posłużyć się można przykładem ludzi chodzących po świeżym puszystym śniegu. Dopóki człowiek chodzi w butach, dopóty nogi zapadają się w śniegu, natomiast jeśli przypnie narty, posuwa się po powierzchni śniegu lub zapada tylko nieznacznie. Wynika to stąd, że ten sam ciężar człowieka został rozłożony na większą powierzchnię (narty) niż poprzednio (but). Na takiej zasadzie oparta jest również praca i rola fundamentu budynku.

Czym jest fundament?

Fundament jest najniżej położoną częścią budowli, która przenosi obciążenie budynku na grunt i jednocześnie rozkłada to obciążenie na większą powierzchnię niż podstawa ścian. Zastosowanie fundamentu o odpowiedniej podstawie zapobiega osiadaniu budynku lub zapewnia osiadanie bardzo powolne i równomierne, nie powodując pękania ścian.

Przy projektowaniu fundamentów konieczna jest więc znajomość dwóch podstawowych danych: obciążenia, które będzie działało za pośrednictwem fundamentu na grunt, oraz cech gruntu, na którym budynek będzie posadowiony. W wyniku analizy tych podstawowych danych projektant podejmuje decyzje co do kształtu fundamentu, głębokości, na której będzie on posadowiony w gruncie, materiału, z którego zostanie wykonany, oraz sposobu wykonania.