Grunty pod budowę domu

Sondowanie gruntu

Na czym polega sondowanie gruntu? Sondowanie gruntu polega na wbijaniu sondy mechanicznej i pomiarze szybkości jej...

Właściwości mechaniczne gruntów

Właściwości mechaniczne gruntów w znacznym stopniu zależą od właściwości fizycznych. Do najważniejszych...

Przydatność gruntów do celów budowlanych

Przy rozpatrywaniu przydatności poszczególnych klas i grup gruntów do celów budowlanych interesują nas cechy...

Badania gruntów

Szkolna wiedza o gruntach Budowa skorupy ziemskiej nie jest jednolita. Grunty należące do różnych klas i grup...

Wzmacnianie gruntów

Posadowienie budynku na gruntach słabych, mało spoistych lub nasypowych jest możliwe po uprzednim ich wzmocnieniu...