Sondowanie gruntu

image

Na czym polega sondowanie gruntu?

Sondowanie gruntu polega na wbijaniu sondy mechanicznej i pomiarze szybkości jej zagłębiania się w gruncie (wpęd sondy). Taran napędzający sondę ma znormalizowane wymiary, ciężar oraz ilość uderzeń na jednostkę czasu. Liczba uderzeń sondy na każde 10 cm określa zagęszczenie gruntu. Jeżeli zastosujemy sondę o cylindrycznej końcówce, wówczas może ona służyć również do pobierania próbek gruntu. Przy stosowaniu sondy cylindrycznej zagęszczenie mierzy się ilością uderzeń na 30 cm wpędu. Dokładne tabele umożliwiające ustalanie zagęszczenia są zamieszczane w odpowiednich normach budowlanych.